Burgiel, A., I. Sowa, i J. Zrałek. „VOLUNTARY SIMPLICITY – SUSTAINABLE ALTERNATIVE TO OVERCONSUMPTION”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 13(62), czerwiec 2015, s. 18-29, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1246.