Zajkowska, M. „Marketing zrównoważony Jako Czynnik Wzrostu innowacyjności W małych I średnich przedsiębiorstwach”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 14(63), grudzień 2015, s. 172-81, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1244.