Wicki, L. „Regionalne zróżnicowanie Realizacji działania «Modernizacja Gospodarstw rolnych» W Ramach PROW 2007-2013”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 14(63), grudzień 2015, s. 147-60, doi:10.22630/PEFIM.2015.14.63.27.