Szromnik, A. „City Placement - Innowacyjny środek Promocji Miast”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 15(64), maj 2016, s. 161-9, doi:10.22630/PEFIM.2016.15.64.15.