Satoła, Łukasz. „Wykorzystanie Funduszy Unii Europejskiej Na Inwestycje Komunalne a Ograniczanie zadłużenia samorządów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 15(64), maj 2016, s. 139-48, doi:10.22630/PEFIM.2016.15.64.13.