Gołaś, Z. „Zróżnicowanie opóźnień płatniczych W przedsiębiorstwach Sektora B2B krajów Europy Wschodniej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 15(64), maj 2016, s. 29-41, doi:10.22630/PEFIM.2016.15.64.3.