Świrska, A. „Czynniki determinujące Efektywne zarządzanie Finansami samorządowymi (na przykładzie Gmin Powiatu Siedleckiego)”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 16(65), maj 2016, s. 88-99, doi:10.22630/PEFIM.2016.16.65.8.