Stawicki, M. „Rozwój Bazy Hotelowej W Polsce Przy Wykorzystaniu Funduszy Europejskich”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 16(65), maj 2016, s. 70-78, doi:10.22630/PEFIM.2016.16.65.6.