Oliński, M., i P. Szamrowski. „Potencjał Dialogowy Witryn Internetowych Organizacji pożytku Publicznego - podejście Relacyjne”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 16(65), maj 2016, s. 37-54, doi:10.22630/PEFIM.2016.16.65.4.