Król, K. „Witryny I Aplikacje Mobilne W Promocji Gospodarstw Agroturystycznych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 18(67), grudzień 2017, s. 58-72, doi:10.22630/PEFIM.2017.18.67.23.