Lemanowicz, M. „Rola Promocji W Kreowaniu Wizerunku Regionu – Instrumenty, narzędzia, Trendy. Przykład województwa świętokrzyskiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 18(67), grudzień 2017, s. 86-101, doi:10.22630/PEFIM.2017.18.67.25.