Wicki, L. „Poziom I Zakres Wsparcia Upowszechniania postępu Biologicznego W Produkcji roślinnej W Ramach działań Agencji Rynku Rolnego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 18(67), grudzień 2017, s. 259-71, doi:10.22630/PEFIM.2017.18.67.38.