Franc - Dąbrowska, J., M. Porada - Rochoń, i B. Świecka. „Niewypłacalność przedsiębiorstw I Gospodarstw Domowych - Analiza porównawcza”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 19-31, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.2.