Kasprzak-Czelej, A. „Metale Szlachetne Jako Klasa aktywów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 52-61, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.5.