Klonowska, A. „Analiza zmienności Makroekonomicznych wielkości Finansowych Na przykładzie Wybranych krajów Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 73-82, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.7.