Kowalska, I. „Projektowane Zmiany W Finansowaniu Jednostek samorządu Terytorialnego - Ocena Kierunkowych założeń”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 83-94, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.8.