Kozera, A. „Własny Potencjał Dochodowy Gmin Wiejskich W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 95-106, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.9.