Marcysiak, A., i A. Marcysiak. „Efektywność Wykorzystania zasobów W różnych Typach Gospodarstwach”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 122-31, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.11.