Dziwulski, J. „Wpływ Poziomu I jakości Wiedzy pracowników Na zarządzanie kapitałem Ludzkim W Organizacji usługowej Na Wybranym przykładzie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 7-18, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.1.