Oliński, M., i P. Szamrowski. „Wykorzystanie Twittera W działalności Organizacji pożytku Publicznego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 155-72, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.14.