Ozimek, I. „Ochrona konsumentów Na Wybranych Rynkach usług W świetle Regulacji Prawnych I możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów Konsumenckich”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 173-86, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.15.