Pawlonka, T., i J. Bereżnicka. „Zarządzanie Oparte Na wartości - Filozofia I Wyzwanie W zarządzaniu Finansami współczesnego przedsiębiorstwa”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 199-10, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.17.