Pawłowski, M. „Modele Dyskryminacyjne W Ocenie Ryzyka upadłości EmitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 211-22, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.18.