Siedlecka, A., i M. Kuszneruk. „Zrównoważona Konsumpcja a Marnotrawstwo żywności W Opinii kierowników Gospodarstw Domowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 223-36, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.19.