Siemieniuk, N., Łukasz Siemieniuk, i T. Siemieniuk. „Wybrane Aspekty Wykorzystania Teorii Chaosu Do Wspierania Decyzji Finansowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 237-4, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.20.