Strzębicki, D. „Rola postów Facebookowych W Komunikacji Marketingowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 262-71, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.22.