Wasilewska, N., i N. Davydenko. „FINANCIAL MANAGEMENT MODELING FOR ENTERPRISES”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 272-85, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.23.