Wasilewski, M., i A. Bischoff. „Współpraca W Zakresie Wymiany Informacji Podatkowej między Polską a Krajami UE”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 286-01, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.24.