Nowacki, R. „Percepcja Reklamy artykułów żywnościowych I Jej Znaczenie W Procesach Decyzyjnych konsumentów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68), lipiec 2018, s. 143-54, doi:10.22630/PEFIM.2018.19.68.13.