Augustyn, A., J. Anders-Morawska, i M. Hereźniak. „Inteligentne zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym W Procesie Budowania Marek Miast”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69), grudzień 2018, s. 20-36, doi:10.22630/PEFIM.2018.20.69.26.