Grębowiec, M. „Rola współczesnych Innowacji Sektora owoców I Warzyw W Procesie Postrzegania I Podejmowania Decyzji Nabywczych Przez konsumentów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69), grudzień 2018, s. 60-71, doi:10.22630/PEFIM.2018.20.69.29.