Jakubczak, A. „Strategie Greenwashing W Wybranych Sieciach Handlowych W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69), grudzień 2018, s. 72-82, doi:10.22630/PEFIM.2018.20.69.30.