Matracka, P., i A. Wicka. „Znaczenie Sposobu Ustalania Sumy Ubezpieczenia W Procesie zarządzania Ryzykiem Poprzez Ubezpieczenie (studium Przypadku)”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69), grudzień 2018, s. 98-111, doi:10.22630/PEFIM.2018.20.69.32.