Mazurkiewicz-Pizło, A., i W. Pizło. „Tajemniczy Klient Jako Metoda Badawcza – Wybrane Problemy”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69), grudzień 2018, s. 112-26, doi:10.22630/PEFIM.2018.20.69.33.