Milewska, A. „CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH JAKO PODMIOT RACJONALIZUJĄCY KOSZTY W ORGANIZACJI – SKALA I ZAKRES DZIAŁANIA W POLSCE”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69), grudzień 2018, s. 127-35, doi:10.22630/PEFIM.2018.20.69.34.