Raczkowska, M., i K. Gruziel. „Ubóstwo I Wykluczenie społeczne W Unii Europejskiej W Relacji Miasto-Wieś”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69), grudzień 2018, s. 172-85, doi:10.22630/PEFIM.2018.20.69.38.