Wasilewska, N., i T. Kaminska. „PRECONDITIONS OF LAND RELATIONS DEVELOPMENT: ECONOMIC, LEGAL AND INSTITUTIONAL”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 20(69), grudzień 2018, s. 234-4, doi:10.22630/PEFIM.2018.20.69.43.