Bereziński, S., i T. Rokicki. „Finansowanie Liniowej Infrastruktury Drogowej W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 24(73), grudzień 2020, s. 205-13, doi:10.22630/PEFIM.2020.24.73.38.