Wiśniewska, M. „Znaczenie rozwiązań Opartych Na Technologii Blockchain w biznesie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 24(73), grudzień 2020, s. 266-78, doi:10.22630/PEFIM.2020.24.73.43.