Jaska, E., B. Gomoła, i A. Werenowska. „Wykorzystanie Influencer Marketingu W Kreowaniu Wizerunku Marki”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 21(70), czerwiec 2019, s. 56-67, doi:10.22630/PEFIM.2019.21.70.5.