Kowalska, I., D. Jurewicz, i M. Legutko. „Skutki Finansowe władztwa Podatkowego Gmin”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 21(70), czerwiec 2019, s. 118-31, doi:10.22630/PEFIM.2019.21.70.10.