Błach, J., i M. Wieczorek-Kosmala. „Przesłanki działań Odpowiedzialnych społecznie w kontekście czynników Kreacji wartości przedsiębiorstwa: Wyniki Badań”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 22(71), grudzień 2019, s. 38-49, doi:10.22630/PEFIM.2019.22.71.24.