Kozak, S., i A. Wierzbowska. „Efektywność banków a Koncentracja Sektora Bankowego w krajach EŚW”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 22(71), grudzień 2019, s. 77-89, doi:10.22630/PEFIM.2019.22.71.27.