Krawiec, W. „Czynniki motywujące I demotywujące menedżerów Instytucji Kultury W Obszarze Budowania Marki Miasta Łodzi – Wyniki Badań”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 22(71), grudzień 2019, s. 90-105, doi:10.22630/PEFIM.2019.22.71.28.