Cyburt, A., i A. Gałecka. „Rola nadwyżki Operacyjnej W Budowaniu stabilności Finansowej I potencjału Inwestycyjnego Jednostek samorządu Terytorialnego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 17-32, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.2.