Mazurkiewicz, K. „Core & More - Koncepcja Inteligentnej sprawozdawczości Informacji Korporacyjnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 24(73), grudzień 2020, s. 104-13, doi:10.22630/PEFIM.2020.24.73.31.