[1]
J. Trębska, „Skutki pandemii COVID-19 z perspektywy finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych w gospodarkach Unii Europejskiej. Analiza na podstawie macierzy rachunkowości społecznej”, pefim, nr 29(78), s. 125–142, paź. 2023.