[1]
A. Walenia, „Wybrane czynniki warunkujące wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej w regionie Podkarpacia”, pefim, nr 1(50), s. 199–212, cze. 2009.