[1]
J. Cebulak, „Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego we wdrażaniu polityki regionalnej Podkarpacia w procesie integracji europejskiej”, pefim, nr 1(50), s. 213–225, cze. 2009.