[1]
A. Krukowski, „Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju klastrów w Polsce Wschodniej”, pefim, nr 1(50), s. 293–305, cze. 2009.